Sociale verkiezingen 2020 – Opgelet met ontslag tijdens de occulte beschermingsperiode!

Sociale verkiezingen 2020 – Opgelet met ontslag tijdens de occulte beschermingsperiode!

In mei 2020 vinden de volgende sociale verkiezingen plaats. Dit betekent ook dat de gevreesde “occulte beschermingsperiode” eraan komt.     

Occulte bescherming?

Een werknemer die zich kandidaat stelt voor de sociale verkiezingen, geniet gedurende een hele tijd van een ontslagbescherming. Deze bescherming vangt aan op X-30 (X = de datum van de aanplakking van de verkiezingsdatum), en duurt tot op de dag waarop de organen bij de volgende sociale verkiezingen worden verkozen. Opmerkelijk is dat de werkgever pas op X+35 op de hoogte zal zijn van wie zich kandidaat heeft gesteld, met name de dag waarop de kandidatenlijsten worden ingediend. Gedurende een periode van ruim 2 maanden zal een werkgever dus niet weten wie er kandidaat is en wie er bijgevolg ontslagbescherming geniet.

Bovendien bestaat er ook nog na X+35 een risico. In bepaalde gevallen kunnen kandidaten op de reeds ingediende kandidatenlijst nog worden vervangen, en dit tot en met X+76. Tijdens deze hele periode moet u dus extra voorzichtig zijn met ontslag.

Een beschermde werknemer toch ontslaan?

Een beschermde werknemer die toch ontslagen wordt (al dan niet tijdens de occulte beschermingsperiode), maakt aanspraak op een vaste vergoeding die kan oplopen tot 4 jaar loon  en bijkomend op een variabele vergoeding die van toepassing is van zodra zijn of haar aanvraag tot re-integratie in de onderneming wordt geweigerd. Deze variabele vergoeding is gelijk aan het loon voor de periode tot aan het einde van de mandaten van de sociale verkiezingen (in dit geval tot in 2024!).

De ontslagbescherming zal uitzonderlijk niet van toepassing zijn indien een werknemer of omwille van een dringende reden wordt ontslaan, of omwille van een economische of technische reden, op voorwaarde dat deze redenen voorafgaandelijk door respectievelijk de voorzitter van de arbeidsrechtbank of het bevoegd paritair comité worden erkend.

Vanaf januari 2020

Afhankelijk van wanneer de procedure voor de sociale verkiezingen 2020 in een onderneming wordt opgestart, zal X-30 plaatsvinden tussen 12 januari 2020 en 25 februari 2020. Een werkgever die aldus op korte termijn een ontslag overweegt, wordt aangeraden dit nog in 2019 te doen, om zo de occulte beschermingsperiode ter vermijden.

Hierbij dient natuurlijk nog steeds rekening te worden gehouden met de beschermde kandidaten en verkozenen van de sociale verkiezingen 2016. Hun bescherming loopt immers slechts af wanneer de volgende mandaten zijn verkozen.

Voor informatie over die onderwerp kan u Sara Cockx of Sara Mannaerts raadplegen.