17/09/2019: Ontbijtseminarie door Sara Cockx “Sociale Verkiezingen 2020 – bent u er klaar voor?

17/09/2019: Ontbijtseminarie door Sara Cockx “Sociale Verkiezingen 2020 – bent u er klaar voor?

Op dinsdag 17 september 2019 organiseerde onze vakgroep Arbeidsrecht een ontbijtseminarie met als titel: “Sociale Verkiezingen 2020 – bent u er klaar voor?”.

Alle ondernemingen met 50 of meer werknemers moeten in mei 2020 sociale verkiezingen organiseren. Deze verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd om de personeelsafgevaardigden te verkiezen voor het Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en, vanaf 100 werknemers, voor de Ondernemingsraad. De volledige procedure duurt 150 dagen, zodat deze reeds van start gaat in december van dit jaar. Een goede voorbereiding is daarbij cruciaal.

In dit kader gaf mr. Sara Cockx  tijdens dit seminarie onder meer een antwoord op de volgende vragen:

 • Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren?
 • Wat is een onderneming als technische bedrijfseenheid?
 • Hoe verloopt de procedure voor het bepalen van de technische bedrijfseenheid?
 • Hoe wordt de drempel van 50/100 werknemers berekend?
 • Wat met deeltijdse werknemers, uitzendkrachten, werknemers in tijdskrediet, etc.?
 • Wie zijn de leidinggevenden en het kaderpersoneel?
 • Wie kan zich kandidaat stellen?
 • Wie kan genieten van de ontslagbescherming en wat is de “occulte” beschermingsperiode?
 • Wat zijn de verschillende stappen in de strikte verkiezingsprocedure?
 • Hoe organiseert u de verkiezingsdag zelf?
 • Wat moet er na de verkiezingen gebeuren?