18/06/2019 - Dave Mertens Sprak op studieavond: vertrouwelijke informatie

18/06/2019 - Dave Mertens Sprak op studieavond: vertrouwelijke informatie

Op 18 juni sprak Dave Mertens op een studieavond van de Universiteit Antwerpen over het topic: 'Vertrouwelijke Informatie'. 

"Met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen werd Richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte know-how en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan in Belgisch recht omgezet. Hierdoor werd een homogene definitie van een ‘bedrijfsgeheim’ ingevoerd en artikel 17,3° Arbeidsovereenkomstenwet - dat de geheimhoudingsplicht van de werknemer regelt - aangepast. Daarnaast verplicht de Richtlijn de lidstaten om de nodige beschermingsmaatregelen en procedures te voorzien. Tijdens deze studieavond stond Dave Mertens, advocaat-vennoot van het kantoor Schoups en postdoc navorser aan de UAntwerpen stil bij het algemeen kader en het nieuwe arsenaal aan actiemogelijkheden om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen."