Ontwerp KB algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten

Ontwerp KB algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten

De Ministerraad heeft gemeld dat ze in tweede lezing het ontwerp van KB heeft goedgekeurd dat de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten voor werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken regelt. Het besluit werd aangepast aan het advies van de Raad van State. In tegenstelling tot het huidige koninklijke besluit van 26 september 1996, brengt het nieuwe ontwerp de algemene uitvoeringsregels en de regels van de algemene aannemingsvoorwaarden samen in één tekst.

De uitvoeringsregels zullen van toepassing zijn op: (i) de overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken in de klassieke sectoren, (ii) de overheidsopdrachten in de speciale sectoren water, energie, transport en postdiensten, en (iii) de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Het ontwerp neemt volgens de Ministerraad enkel de regels over die een algemene draagwijdte hebben en die cruciaal zouden zijn bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

Het besluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is aldus nog niet van toepassing.

(1) persmededeling federale regering van 21 december 2012, copyright www.presscenter.org; zie ook onze eerdere nieuwsflash over de goedkeuring in eerste lezing n.a.v. de persmededeling van de federale regering van 15 juni 2012.