6 juni 2019: Celoverschrijdende studienamiddag "Van Aannemer over Ontwikkelaar tot Zaakvoerder?"

6 juni 2019: Celoverschrijdende studienamiddag "Van Aannemer over Ontwikkelaar tot Zaakvoerder?"

Op 6 juni 2019 organiseerden verschillende vakgroepen van Schoups (Privaat & Publiek Bouwrecht, Ondernemingsrecht, Omgevingsrecht, Vastgoed & Projectontwikkeling en Arbeidsrecht) een studienamiddag in het Bosuil-stadion te Antwerpen.
Tijdens deze studienamiddag hebben verschillende teams voordrachten gegeven die topics bestrijken over de grenzen van de vakgroepen heen. Dit gaf deze studienamiddag een uniek karakter waarbij de juridische uitdagingen in  ondernemingen vanuit verschillende perspectieven benaderd werden.

Volgende topics kwamen aan bod:

  • MODULE 1: Wetboek van vennootschappen en verenigingen - UBO

Gwen Bevers, Joost van Riel en Sophie Deckers bespraken vanuit een pragmatische insteek de hoofdlijnen van de vennootschapswetgeving die op 1 mei 2019 in werking trad en schetsten de UBO-verplichtingen die u moet vervullen vóór 30 september 2019.

  • MODULE 2: Geschillenbeslechting in private en publieke aanneming

Geert De Buyzer en Maarten Somers lichtten de verschillende mogelijkheden toe die er bestaan inzake geschillenbeslechting in een private en publieke aannemingscontext met afweging van de respectieve voor- en nadelen.

 

  • MODULE 3: Appartementsbouw: van basisakte tot oplevering

Siegfried Busscher en Ewoud Willaert overliepen met een praktijkgerichte insteek alle stappen van het verwezenlijken van een appartementsproject (m.u.v. omgevingsrecht), waarbij in het bijzonder aandacht werd gegeven aan de punten die specifiek van belang zijn voor dit type van projecten. Kwamen onder meer aan bod: het opstellen van de basisakte (do and don’ts), contracteren met de bouwpartners, de verkoopovereenkomsten met de kopers in het licht van de Woningbouwwet, het bekomen van de voorlopige en definitieve opleveringen, en gebreken na oplevering.

 

  • MODULE 4: Duurzaamheid en het recht: enkele topics

Kristof Hectors en Kris Lemmens bespraken de duurzaamheidsaspecten bij de gunning van overheidsopdrachten. Daarnaast behandelden zij actuele topics rond windturbines en zonnepanelen en onderzoeken zij de vraag naar de opportuniteit van een kader rond warmtenetten.

 

  • MODULE 5: Capita selecta arbeidsrecht

Sara Cockx en Evi Dieltiens behandelden volgende onderwerpen: (i) Sociaal statuut bestuurders in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) Risico verboden terbeschikkingstelling van personeel: recente rechtspraak, (iii) Voorbereiding sociale verkiezingen 2020 en (iv) Mobiliteit van werknemers: mobiliteitsvergoeding en –budget.

 

  • MODULE 6: Uw huurcontract: inclusief of exclusief BTW?

Laurence D’huyvetter besprak de algemene principes in verband met het optioneel stelsel van onroerende verhuur en de invloed van de nieuwe regels op de verhuur van opslagruimten. Daarnaast behandelde Laurence de vraag hoe de eigenaar/verhuurder zijn recht op aftrek kan verkrijgen en in stand houden. Tot slot werd de invloed van wijzigingen tijdens de looptijd van het huurcontract op het recht van aftrek onder de loep genomen.