Statutendatabank online

Statutendatabank online

Sinds 1 mei 2019 kan u alle versies van de statuten van de vennootschap gratis en voor niets raadplegen in de statutendatabank via www.notaris.be/statuten.

Deze online statutendatabank gaat uit van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) en vindt haar wettelijke basis in artikel 2:7 § 2 van het WVV. Zowel de tekst van de eerste versie van de statuten uit de oprichtingsakte, als alle gecoördineerde versies van de statuten na elke wijziging, zullen worden bewaard in een openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem. Deze databank maakt ook deel uit van het dossier van de rechtspersoon.

De statuten en de latere gecoördineerde versies zijn vanaf 1 mei 2019 te vinden in deze databank. De authentieke akten die dateren van voor deze datum, bevinden zich nog steeds in het vennootschapsdossier ter griffie van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Opdat de akten tegenwerpelijk zullen zijn, is nog steeds een neerlegging ter griffie of een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vereist. Niettemin vormt de online databank een enorme vooruitgang. Gezien het nauwelijks voorkwam dat de volledige gecoördineerde versies van de statuten te vinden waren in het Belgisch Staatsblad, was het enige alternatief de inzage van het vennootschapsdossier. Bovendien kan voortaan verzocht worden om een gewaarmerkte elektronische kopie van de akte, via het elektronisch ondertekeningssyteem van Fednot.

Wenst u meer informatie? Contacteer Gwen Bevers (celhoofd ondernemingsrecht) of Benedicte Mourisse (auteur).