Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving gepubliceerd

Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving gepubliceerd

Op 13 mei 2019 werd het Kaderdecreet van 22 maart 2019 betreffende de bestuurlijke handhaving in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Met dit kaderdecreet beoogt men een einde te stellen aan de grote verschillen die thans tussen de verschillende sectorale regelingen op het vlak van bestuurlijke handhaving bestaan. Opdat de regeling van het kaderdecreet van toepassing zou zijn, moeten de sectorale regelingen wel zelf uitdrukkelijk toetreden tot het kaderdecreet. Dit kan geheel of gedeeltelijk. Bepalingen van het inhoudelijke sectorale decreet die afwijken van het kaderdecreet blijven voorrang hebben. Het kaderdecreet is dus slechts van aanvullend recht.

Het kaderdecreet bevat bepalingen over het bestuurlijk toezicht, het strafrechtelijk opsporingsonderzoek, het bestuurlijk opsporingsonderzoek, de bestuurlijke vervolging en de bestuurlijke sanctie. Het kaderdecreet is opgevat als een aanbouwdecreet. De bedoeling is dan ook dat er in een tweede fase nog bestuurlijke maatregelen zullen bijkomen.

De bepalingen van het kaderdecreet treden in werking op 23 mei 2019, behalve de bepalingen over het sanctieregister en de databank voor rechtspraak die pas in werking treden op een datum die de regering nog moet vaststellen.

Voor meer informatie kan u Céline Bimbenet en Kristof Hectors raadplegen.