Op 23 mei 2019 spreken Maarten Somers en Carlo Cardone op de Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019’.

Op 23 mei 2019 spreken Maarten Somers en Carlo Cardone op de Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019’.

Larcier en Intersentia organiseren samen met LegalNews.be de Themadag 'Overheidsopdrachten anno 2019' in Sint-Niklaas.

Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019' worden, na een plenaire sessie over een aantal specifieke recente ontwikkelingen, zes sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies.

Maarten Somers en Carlo Cardone spreken over de samenstelling en herziening van de prijs.

Volgende thema’s komen tijdens deze sessie aan bod:

De samenstelling van de prijs van een overheidsopdracht bij inschrijving:

  • prijsbepaling door aanbesteder m.b.t. de hoeveelheden
  • algemene principes inzake de prijs in de plaatsingsfase
  • elementen die in de prijs zijn inbegrepen
  • onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten met prijsimplicaties

De herziening van de prijs tijdens de uitvoering van de opdracht: 

  • het principe van het forfait
  • overzicht matigingen en uitzonderingen, met daarbij bijzondere aandacht voor de prijsherziening(sformule) omwille van economische en sociale evoluties

Alle praktische informatie over deze themadag vindt u hier.

Voor informatie over dit onderwerp kan u contact opnemen met Maarten Somers of Carlo Cardone.