Uitvoeringsbesluit WVV gepubliceerd

Uitvoeringsbesluit WVV gepubliceerd

In onze vorige berichten kon u lezen dat het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking treedt op 1 mei 2019. Een aantal bepalingen uit deze wet dienden verder uitgewerkt te worden door de regering in de vorm van een uitvoeringsbesluit.

Vandaag (vooravond van de inwerkingtreding) werd het “Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het uitvoeringsbesluit omvat 9 boeken:

  • Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking
  • Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding
  • Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking
  • Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor
  • De sociale balans
  • Het verslag van betalingen aan overheden
  • De besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap
  • De genoteerde besloten vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de naamloze vennootschap
  • Diverse bepalingen

De bepalingen in het uitvoeringsbesluit treden in werking op dezelfde dag als de bepalingen van het WVV waarvan zij respectievelijk de uitvoering verzekeren.

Vragen? Contacteer Gwen Bevers.