Inwerkingtreding hervormd Brussels milieurecht uitgesteld tot 1 september 2019

Inwerkingtreding hervormd Brussels milieurecht uitgesteld tot 1 september 2019

Het werd al een tijdje aangekondigd dat de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV), niet zou ingaan op 20 april 2019, zoals voorzien was. Met de Ordonnantie van 4 april 2019 tot wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen werd de inwerkingtreding van de hervorming van het Brusselse milieurecht nu ook officieel uitgesteld tot 1 september 2019. De reden voor de uitgestelde inwerkingtreding is dat het informaticasysteem dat de onderzoeksprocedures beheert van de aanvragen tot vergunning of attest die door de hervorming grondig herwerkt werden, nog niet volledig operationeel is.

De datum van 20 april 2019 bleef wel behouden voor de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de bijlagen A en B van het BWRO en met betrekking tot de inrichtingen van klasse 1A en 1B die door de OMV bedoeld worden, aangezien deze wijzigingen geen voorafgaande aanpassing van de informaticasystemen en geen actualisering van de procedures vereisen.

Voor de planning (Titel II), de stedenbouwkundige verordeningen (Titel III) en de stedenbouwkundige inlichtingen (artikelen 275 en 276/1) is de hervorming van het Brusselse milieurecht al ingegaan op 30 april 2018.

Voor meer informatie kan u terecht bij Kristof Hectors (celhoofd omgevingsrecht) en Céline Bimbenet (auteur).