Siegfried Busscher, Geert De Buyzer en Jan De Leyn geven op 25 april 2019 een ontbijtseminarie over: "Fidic in Belgische context"

Siegfried Busscher, Geert De Buyzer en Jan De Leyn geven een ontbijtseminarie over: "FIDIC in Belgische context"

Op 25 april 2019 organiseerde Schoups en haar nieuwe vakgroep International Construction Contracts het ontbijtseminarie “FIDIC in Belgische context”.

Na een korte introductie van de FIDIC-contracten kwamen de volgende onderwerpen aan bod, waarbij  telkens ook werd ingegaan op de grondige wijzigingen uit 2017:

  • Geschillenbeslechting in FIDIC, door Geert De Buyzer;
  • FIDIC en overheidsopdrachten, door Jan De Leyn;
  • Aansprakelijkheid in FIDIC, door Siegfried Busscher.

Het ontbijtseminarie liep samen met de opstart van deze nieuwe vakgroep International Construction Contracts. In deze vakgroep behandelen we de internationale bouwcontracten, zowel bijzondere contracten met internationale uitvoering als de gestandaardiseerde contracten (FIDIC, NEC, JCT).

Onze specialisten geven bijstand bij het opstellen van internationale bouwcontracten en bijzondere voorwaarden (particulars), het onderhandelen van de contracten, geschillenbeslechting voor de verschillende speciale organen van geschillenbeslechting (arbitrage,dispute boards, mediation…) en de gewone rechtbanken.

We geven hierin bijstand aan Belgische en internationale cliënten die projecten ontwikkelen of uitvoeren (Contractors, Engineers, Employers e.a.). Dit gebeurt zowel voor private opdrachten als publieke bouwwerken. Daarnaast geven we ook verschillende workshops aan cliënten, van inleidende seminaries tot meer praktijkgerichte sessies.

De specialisten van privaat en publiek bouwrecht bundelen hierin hun ervaring en kennis uit de grensoverschrijdende dossiers van het kantoor. Het team wordt geleid door Siegfried Busscher.