Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gepubliceerd

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gepubliceerd

In onze eerdere nieuwsflash (De kogel is door de kerk – het WVV is door de Kamer) las u reeds dat de finale tekst van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 28 februari 2019 werd goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Vandaag, op 4 april 2019, werd de tekst van het nieuwe wetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het WVV wordt praktisch relevant vanaf 1 mei 2019. Elke vennootschap die na die datum wordt opgericht, zal onderworpen zijn aan het WVV. Voor bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling voorzien, met als eerste cruciale datum 1 januari 2020. Vanaf dan zullen ook “oude” vennootschappen aan het nieuwe recht onderworpen zijn.

Meer informatie over het WVV vindt u:

Heeft u specifieke vragen over het WVV of schrijft u graag in op onze WVV Roadshow? Contacteer Gwen Bevers.