Jan De Leyn spreekt op 23 april 2019 tijdens een studieavond van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk

Jan De Leyn spreekt op 23 april 2019 tijdens een studieavond van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk

 

Jan De Leyn spreekt op 23 april 2019 tijdens een studieavond georganiseerd door de Conferentie Jonge Balie Kortrijk over “De onderaannemer bij overheidsopdrachten”.

Op deze vijfde studieavond zal Jan De Leyn een grondige toelichting geven over de meest in het oog springende vraagstukken ten gevolge van de verregaande juridisering van onderaanneming bij overheidsopdrachten. De volgende vragen komen o.a. aan bod:

  • Heeft de opdrachtnemer nog wel de vrije keuze in het contracteren met zijn onderaannemer(s) en is er in dit verband een verschil tussen de gunnings- en uitvoeringsfase?
  • Behoren eindeloze onderaannemingsketens tot het verleden?
  • Moet elke onderaannemer bij een opdracht voor werken beschikken over een erkenning?
  • Welke controle- en monitoringbevoegdheden heeft de aanbesteder?

Wenst u zich in te schrijven of meer informatie over deze studieavond? Klik dan hier.

Voor meer informatie over deze materie kan u contact opnemen met Jan De Leyn