Onderhuur en overdracht van huur bij studentenhuisvesting

Onderhuur en overdracht van huur bij studentenhuisvesting

De Vlaamse decreetgever heeft met het Vlaamse Woninghuurdecreet van 9 november 2018, dat in werking getreden is op 1 januari 2019, voor het eerst een dwingende regeling uitgewerkt voor de (ver)huur van studentenhuisvesting.

Naar aanleiding van dit nieuwe decreet schreef Michael Thielens een bijdrage over “Onderhuur en overdracht van huur” voor het naslagwerk (Ver)huur van studententenhuisvesting (Intersentia).

Mr. Thielens licht zijn bijdrage toe op 27 maart 2019 (Leuven) en 24 april 2019 (Kortrijk) tijdens de studieavond “Huur en verhuur van studentenhuisvesting” (Katholieke Universiteit Leuven).

Tijdens deze studieavond zal in korte, praktijkgerichte sessies worden ingezoomd op de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot het toepassingsgebied van het decreet, de precontractuele verplichtingen, de staat van het gehuurde goed, onderhuur en overdracht van huur, de huurprijs en de huurwaarborg, de duur en de beëindiging van de overeenkomst, de remedies bij wanprestatie, de fiscaliteit, de problematiek van discriminatie en kwaliteitslabels in het huurrecht. Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vindt u hier.

Heeft u vragen over de (ver)huur van studentenhuisvesting of laat u graag uw bestaande overeenkomsten nakijken?

Michael Thielens en de andere leden van onze vakgroep vastgoed & projectontwikkeling helpen u graag verder.