Benjamin Marchandise en Laurence D'huyvetter geven een Franstalig seminarie over het nieuwe wetboek vennootschapsrecht

23 oktober: seminarie over de revolutie in het Belgische vennootschapsrecht

Op dinsdag 23 oktober gaven Benjamin Marchandise en Laurence D’huyvetter een seminarie over de revolutie in het Belgische vennootschapsrecht, op basis van het ontwerp van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat naar verwachting nog dit jaar door het Belgisch parlement goedgekeurd zal worden en vanaf 1 januari 2020 in werking zal treden voor nieuwe en bestaande vennootschappen.


Tijdens het seminarie werden o.a. de volgende belangrijke punten behandeld:

  • Voortaan keuze uit 6 vennootschapsvormen in plaats van de huidige 13: bepaalde minder gebruikte vennootschapsvormen verdwijnen. Dit zal bijvoorbeeld ook het geval zijn voor de THV, die nochtans een meer populaire vennootschapsvorm is.
  • De besloten vennootschap zonder kapitaal: deze nieuwe vennootschapsvorm zal flexibiliteit bieden aan ondernemers die op zoek zijn naar een vennootschap op maat van hun concrete behoeften. Er werd nader ingegaan op deze vennootschapsvorm (evenals de strenge regels die de oprichting ervan omkaderen), ook vanuit het oogpunt van de bescherming van de belangen van schuldeisers.
  • De omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in de naamloze vennootschap : door deze vernieuwing kan een naamloze vennootschap ook door één bestuurder geleid worden. Ook op aandeelhoudersniveau wordt één aandeelhouder het nieuwe minimum.
  • De cap op bestuurdersaansprakelijkheid: er zullen bovengrenzen worden gesteld aan de aansprakelijkheid van bestuurders, naar gelang de omvang van de betreffende vennootschap, om die aansprakelijkheid beter verzekerbaar te maken.
  • De statutaire zetelleer: het Belgische vennootschapsrecht zal van toepassing zijn op iedere vennootschap die haar maatschappelijke zetel in België heeft, ongeacht waar het centrum van haar activiteiten zich bevindt. Verder wordt er voorzien in een procedure voor grensoverschrijdende zetelverplaatsing.
     

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u Benjamin Marchandise en Laurence D’huyvetter contacteren.