Kris Lemmens en Maarten Somers geven een workshop: "De aansprakelijkheid voor gebreken in overheidsopdrachten."

"De aansprakelijkheid voor gebreken in overheidsopdrachten: het einde van de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken na de definitieve oplevering?"

Op 18 oktober  2018 organiseerde onze vakgroep overheidsopdrachten een ontbijtworkshop over de aansprakelijkheid voor gebreken in overheidsopdrachten.
 
Kris Lemmens en Maarten Somers behandelden tijdens deze workshop aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en vraagstukken op interactieve wijze onder meer de volgende aspecten :

  • De tijdige ingebrekestelling van de aannemer tijdens de waarborgperiode versus de aansprakelijkheid voor lichte verborgen en stabiliteitsbedreigende gebreken. Wat zijn de aandachtspunten? Tot wanneer reikt de waarborgperiode?
  • Het arrest van het Hof van Cassatie van 28 april 2017 aangaande de aansprakelijkheid van de aannemer voor lichte verborgen gebreken na de definitieve oplevering van de werken. Wat verandert er (niet)?
  • De proceduretermijn voor vorderingen op grond van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer voor stabiliteitsbedreigende gebreken en “het tijdstip van voorlopige oplevering”: hoe wordt dit bepaald?
  • De aansprakelijkheid van de ontwerpers voor gebreken: gelden dezelfde regels als t.a.v. de aannemer?