Op 25 oktober spreken Marco Schoups en Jelena Adriaenssens op de National Tender Day over Publieke Vastgoedtransacties

Op 25 oktober spreken Marco Schoups en Jelena Adriaenssens op de National Tender Day over Publieke Vastgoedtransacties

Op donderdag 25 oktober spreken Marco Schoups en Jelena Adriaenssens op de National Tender Day. De National Tender Day is het grootste evenement voor de publieke sector in België. Elk jaar brengt het de belangrijkste spelers samen om een overzicht te maken van de laatste ontwikkelingen en deze te analyseren. Ook het wettelijk kader wordt jaarlijks geupdate aan de hand van de meest spraakmakende arresten door de Raad van State. Schoups is hierbij graag van de partij om een belangrijk topic van dit wettelijk kader toe te lichten.

Marco Schoups en Jelena Adriaenssens zullen in de juridische zaal spreken over  Publieke vastgoedtransacties (nl. overheidsopdrachtenwet versus het gelijkheids- en transparantiebeginsel).

Hierbij zullen voornamelijk volgende topics aan bod komen:  

  • Ontsnappen publieke vastgoedtransacties aan de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving en onder welke voorwaarden?
  • Hoe evolueert de recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State over het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwetgeving?
  • Wanneer dient een transparante marktbevraging te worden georganiseerd en onder welke vorm?
  • Zijn er uitzonderingen op de toepasselijkheid van het transparantie- en gelijkheidsbeginsel en kan een publieke vastgoedtransactie ook onderhands tot stand komen?

 

Meer informatie kan u terugvinden op: https://ebpevents.be/nl/events-nl/national-tender-day-nl/