Dave Mertens en Joost Bats geven op 6 juli een lezing over het nieuwe insolventierecht.

Dave Mertens en Joost Bats geven op 6 juli een lezing over het nieuwe insolventierecht

Op 6 juli 2018 spreken onze specialisten Dave Mertens en Joost Bats tijdens de zomerse wetsdagen van M&D Seminars over de hervorming van het insolventierecht.

Tijdens deze lezing zullen de krachtlijnen van het nieuwe insolventierecht, dat op 1 mei 2018 in werking trad, nader worden toegelicht. Daarbij zal specifiek aandacht worden besteed aan hetgeen er werd gewijzigd.

Concreet zullen o.m. de verruiming van het toepassingsgebied, de invoering van een volledig elektronische procedure, de betere opsporing van ondernemingen in moeilijkheden en de belangrijkste wijzigingen m.b.t. de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement worden besproken. Daarnaast zal worden stilgestaan bij een aantal zekerheidsmechanismen die bij (dreigend) faillissement kunnen worden aangewend, namelijk de nieuwe pandwet (en het pandregister) en de rechtsfiguur van de schuldvergelijking.

Het volledige programma en het inschrijvingsformulier kan u hier vinden.

Voor meer informatie hierover kunt u Dave Mertens en Joost Bats contacteren.