Op 26 april 2018 organiseerden onze vakgroepen vastgoed & projectontwikkeling en omgevingsrecht het ontbijtseminarie “Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed”.

Op 26 april 2018 organiseerden onze vakgroepen vastgoed & projectontwikkeling en omgevingsrecht het ontbijtseminarie “Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed”.

Christine Heeb, Kristof Hectors en Ewoud Willaert boden tijdens dit ontbijtseminarie een overzicht van de voor de koop-verkoop van onroerend goed voornaamste aandachtspunten voor de praktijk, teneinde te komen tot een geldige en afdwingbare koop-verkoop.

Dit seminarie werd georganiseerd naar aanleiding van de recente publicatie in de reeks Bouw- en Vastgoedcahiers (door Christine Heeb, Gwen Bevers, Kristof Hectors en Ewoud Willaert).

De volgende topics kwamen onder meer aan bod:

  •  Is de koopovereenkomst nog steeds een consensuele overeenkomst?        
  •  Kan men het bewijs van de koop leveren met e-mails of sms’en?
  •  Welke specifieke informatieverplichtingen heeft de verkoper?
  •  Wat zijn de gevolgen indien niet of niet tijdig aan de informatieverplichtingen is voldaan?

 

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Ewoud Willaert, Christine Heeb of Kristof Hectors raadplegen.