Kortere opzeggingstermijnen bij ontslag vanaf 1 mei 2018

Kortere opzeggingstermijnen bij ontslag vanaf 1 mei 2018

In eerdere nieuwsbrieven kon u reeds kennismaken met het Zomerakkoord 2017 van de federale regering.

In uitvoering hiervan worden de opzeggingstermijnen voor werknemers met een beperkte anciënniteit aangepast. Men wil zo de opzeggingstermijn meer geleidelijk opbouwen.

Een herinvoering van de proefperiode komt er niet, maar als tussenweg werd ervoor geopteerd de opzeggingstermijnen bij een ontslag door de werkgever tijdens de eerste 6 maanden aan te passen, met een verkorting tijdens de eerste 4 maanden.

Voor een werknemer met een anciënniteit tussen de 5 en de 6 maanden zal de opzeggingstermijn licht stijgen (5 i.p.v. 4 weken).

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn vanaf 1 mei 2018 als volgt:

Anciënniteit

Huidige opzegtermijnen

Nieuwe

Opzeggingstermijnen

<1 maand

           2 weken

 

1 week

<2 maand

<3 maand
<4 maand

4 weken

3 weken

<5 maand

4 weken

<6 maand

5 weken

Deze opzeggingstermijnen zijn onmiddellijk van toepassing op alle (zowel lopende als nieuwe) arbeidsovereenkomsten die worden beëindigd vanaf 1 mei 2018. In geval van een ontslag met opzeggingstermijn zal gekeken worden naar de datum waarop de kennisgeving van de opzegging uitwerking heeft (zijnde de derde werkdag na het verzenden van de aangetekende brief).

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Sébastien van Damme (auteur) en Sara Cockx (auteur en celhoofd) raadplegen.