Update verwijlinteresten overheidsopdrachte

Update verwijlinteresten overheidsopdrachte

Update rentevoet verwijlinteresten op basis van art. 15, § 4 AAV(1)(2) :

Overheidsopdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 :

Overeenkomstig artikel 15, § 4, AAV, zijn de volgende rentevoeten van toepassing voor de opdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 :

juli tot december 2012 : 8 %
januari tot juni 2012 : 8 %
juli tot december 2011 : 8,50 %
januari tot juni 2011 : 8 %
juli tot december 2010 : 8 %
januari tot juni 2010 : 8 %
juli tot december 2009 : 8 %
januari tot juni 2009 : 9,50 %
juli tot december 2008 : 11,50 %
januari tot juni 2008 : 11,50 %
juli tot december 2007 : 11,50 %
januari tot juni 2007 : 11 %
juli tot december 2006 : 10 %
januari tot juni 2006 : 9,50 %
juli tot december 2005 : 9,50 %
januari tot juni 2005 : 9,50 %
juli tot december 2004 : 9,50 %
januari tot juni 2004 : 9,50 %
juli tot december 2003 : 9,50 %
januari tot juni 2003 : 10 %
augustus tot december 2002 : 10,50 %

Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 :

Overeenkomstig artikel 15, § 4 AAV bedraagt de vanaf 1 augustus 2012 toe te passen rentevoet van de verwijlintresten 3,00 % voor de overheidsopdrachten bekendgemaakt vanaf 1 mei 1997 en de overheidsopdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, werd uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum.

Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 augustus 2012 op de overheidsopdrachten waarvan de uitvoering onderworpen is aan artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 en die bekendgemaakt zijn vanaf 1 januari 1981 of deze waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting om een aankondiging bekend te maken, wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur vanaf deze datum.

(1) Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijlage bij KB 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (BS 18 oktober 1996).
(2) Mededeling Kanselarij van de Eerste Minister, BS 27 augustus 2012, waarvan de tekst grotendeels ongewijzigd werd overgenomen.
z">