Karel Sas publiceert in het Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht

Karel Sas publiceert in het Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht

Karel Sas is medeauteur van het nieuwe hoofdstuk “Hoger beroep” in het Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht. In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van het hoger beroep behandeld en werd ook stilgestaan bij de veranderingen die de potpourri-wetten op dit vlak teweeg gebracht hebben.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u Karel Sas contacteren.