7 december 2017 - Schoups geeft seminarie over vennootschapsgeschillen

7 december 2017 - Schoups geeft seminarie over vennootschapsgeschillen

Op 7 december 2017 gaven Gwen Bevers, Geert De Buyzer en Karel Sas een seminarie over geschillen binnen vennootschappen voor de BAB-BKR Antwerpen (Beroepsvereniging voor accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders-fiscalisten, advocaten en notarissen).

Dat het binnen vennootschappen al eens tot (stevige) conflicten kan komen, is geweten. Het vennootschapsrecht biedt heel wat mogelijke uitwegen voor vastgelopen verhoudingen. Zaak is om de juiste weg te kiezen.

Om met kennis van zaken zo efficiënt als mogelijk vennootschapsconflicten te lossen, is er binnen de vakgroep Ondernemingsrecht van Schoups al enkele jaren geleden een gespecialiseerd team samengesteld, bestaande uit zowel vennootschapsrechtelijke advocaten, als advocaten gespecialiseerd in geschillenbeslechting.

De kennis, ervaringen en opgebouwde know-how werden tijdens het seminarie met de leden van de BAB-BKR Antwerpen gedeeld, waarbij achtereenvolgens aandacht werd besteed aan het voorkomen van geschillen (aandeelhoudersovereenkomsten, …), vennootschapsinterne actiemiddelen (individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid, …) en actiemiddelen via de rechtbank (geschillenregeling, …). Ook alternatieve wijzen van geschillenbeslechting werden besproken.

Er werd daarbij telkens ook ruim aandacht besteed aan de veranderingen die het aangekondigde nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zal brengen. Meer informatie in verband met die nieuwe wetgeving kan u op onze website terugvinden, waar u ook de uitgebreide webinar kan bekijken die we recent over die topic hebben gegeven (rechtstreeks te bereiken via volgende link).

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Karel Sas, Geert De Buyzer en Gwen Bevers (celhoofd) contacteren.