De digitale toekomst van Justitie

De digitale toekomst van Justitie

Minister van Justitie Koen Geens heeft op 25 oktober 2017 in een nota “Court of the Future” zijn visie voorgesteld op de rechtbank van de toekomst, met de bedoeling om daarover een breed debat op gang te trekken.

Rode draad doorheen de nota zijn het verbeteren van de toegankelijkheid en de snelheid van Justitie, wat tot meer rechtvaardigheid moet leiden. De Minister wil zoveel als mogelijk drempels wegnemen om een geschil tijdig opgelost te zien.

De voorgestelde middelen om daartoe te komen zijn velerlei en zijn op vele vlakken revolutionair te noemen in vergelijking met sommige huidige methodes en werkwijzen.

Digitalisering staat centraal, van het digitaal opstarten van een zaak bij de rechtbank, over elektronische betekening en pleidooien via videoconferenties, tot meer kwaliteitsvolle databanken. Het reeds gekende e-deposit (elektronische neerlegging van conclusies en stukken) en Regsol (elektronisch faillissementsdossier) zijn nog maar het begin… In 2018 zou een website Just-on-Web de nieuwe mogelijkheden moeten overkoepelen en voor de rechtzoekende moeten worden wat Tax-on-Web vandaag al is voor de belastingbetaler.

Voorts komen o.m. het opwaarderen van de eerste aanleg, een fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering en het herdefiniëren van de fysieke rechtbanken in de nota aan bod.

Het ontbreekt onze Minister van Justitie alleszins niet aan ambitie. Na de “hink” en de “stap” van zijn hervormingsplannen, zit hij nu volop in de fase van de “sprong”, getuige ook de aankomende hercodificatie van heel wat basiswetgeving. Door te leren van fouten uit het verleden, lijkt hij er in te slagen om niet te struikelen en (zelfs) zijn plannen voor meer efficiënt gerecht effectief om te zetten in realiteit, al valt natuurlijk nog af te wachten hoe ver de hervormingen finaal zullen strekken.

We blijven dit alleszins van dichtbij voor u opvolgen. Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met Pim van den Bos en Geert De Buyzer (auteurs).