Schoups spreekt op de studiedag “Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s”

Schoups spreekt op de studiedag “Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s”

Op dinsdag 28 november 2017 organiseert M&D Seminars het seminarie “Assistentiewoningen en pop-up: twee actuele thema’s”, met als sprekers Mrs. Maarten Somers, Kristof Hectors, Christine Heeb, Dave Mertens en Ewoud Willaert.

Mrs. Maarten Somers, Kristof Hectors en Christine Heeb richten zich tijdens het eerste deel van deze studiedag op de regelgeving omtrent assistentiewoningen die de laatste jaren op de voorgrond is getreden.

Inzake de vergunningen en projectstructuur van deze assistentiewoningen zullen o.a. de voornaamste publiekrechtelijke aspecten, met inbegrip van vergunningen, besproken worden. De privaatrechtelijke context (met bijzondere aandacht voor de woon-, zorg- en dienstencomponent) wordt eveneens behandeld. Tot slot wordt ook een draaiboek voor de ontwikkeling en uitbating van een assistentiewoningenproject toegelicht, met inbegrip van het debat over de juridische kwalificatie van overeenkomsten in dat verband.

Mrs. Dave Mertens en Ewoud Willaert bespreken tijdens het tweede deel van de studiedag het juridisch kader omtrent de huur van een pop-up.

Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de huur van een pand in het kader van een pop-up. Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, dat op 1 september 2016 in werking trad, heeft hiervoor een oplossing gebracht door te voorzien in een specifiek huurregime voor pop-upshops in Vlaanderen. Wij bespreken dit zogenaamd pop-updecreet en de strijd tegen leegstand, alsook de opportuniteiten en aandachtspunten. Daarnaast blikken zij vooruit wat de toekomst brengt inzake de regionalisering van de Handelshuurwet.

Het seminarie vindt plaats in Hotel Serwir – Sint-Niklaas  op dinsdag 28 november van 13u30 tot 17u30. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.