Verhuur onroerend goed aan professionelen in de toekomst ook met BTW mogelijk

Verhuur onroerend goed aan professionelen in de toekomst ook met BTW mogelijk

Op 26 juli 2017 bereikte de federale regering een akkoord over een reeks sociale en fiscale hervormingen. Eén van de vernieuwingen betreft de geplande invoering van een optioneel systeem van BTW-onderwerping voor de verhuur van onroerende goederen die worden gebruikt voor professionele doeleinden. De federale regering wil hiermee naar eigen zeggen tegemoet komen aan de ‘competitiviteitshandicap van Belgische operatoren’.

Overeenkomstig de huidige Belgische wetgeving is het huren van onroerende goederen in principe vrijgesteld van BTW – met enkele uitzonderingen, die door de praktijk gretig worden gebruikt en opgerekt. Voor verhuurders is die regeling nadelig, aangezien zij de BTW op hun aankoop-, bouw-, renovatie- en herstellingskosten niet in aftrek kunnen nemen. In de toekomst krijgen verhuurders van onroerende goederen voor professioneel gebruik daarom de (optionele) mogelijkheid om BTW aan te rekenen aan hun huurders, waarbij dit voor de meeste huurders een neutrale operatie zou zijn.

Dit nieuwe regime zou enkel van toepassing zijn op nieuwe huurovereenkomsten, gesloten na inwerkingtreding van deze maatregelen – voorlopig voorzien op 1 januari 2018. De exacte uitwerking en de voorwaarden van deze regeling zijn momenteel evenwel nog niet bekend. Wij houden u verder op de hoogte.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u Ewoud Willaert (auteur en celhoofd) contacteren.