7 februari 2017 – Ontbijtseminarie “Update Eenheidsstatuut”

7.02.2017 - Ontbijtseminarie “Update Eenheidsstatuut”

Op dinsdag 7 februari 2017 organiseerde onze vakgroep Arbeidsrecht het Nederlandstalig ontbijtseminarie “Update Eenheidsstatuut”.

De Wet op het Eenheidsstatuut bestaat inmiddels drie jaar en betekent een eerste stap in de opheffing van de discriminatie tussen arbeiders en bedienden, althans op het vlak van het ontslagrecht.

In het kader van dit seminarie gaf mr. Sara Cockx u een praktische update van de ontslagregelgeving en de voornaamste aandachtspunten. Volgende topics kwamen daarbij onder meer aan bod:

  • Duur van de opzeggingstermijn – hoe berekenen en welke anciënniteit moet u in aanmerking nemen?
  • Langere opzeggingstermijnen in de bouwsector vanaf 1 januari 2018
  • Berekening van het bruto jaarloon – welke voordelen moet u opnemen en hoe zit het met variabel loon?
  • Outplacement begeleiding – wie heeft er recht op en wanneer kan u 4 weken loon inhouden?
  • Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag – wat zijn de eerste tendensen in de rechtspraak?
  • Ontslag en ziekte – wat kan u doen wanneer een werknemer ziek wordt tijdens de opzeggingstermijn?
  • Nieuwe procedure voor langdurig zieke werknemers via een re-integratietraject
  • Tips & tricks bij het sluiten van een dading

Dit seminarie vond plaats in Kasteel Den Brandt.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u Sara Cockx (celhoofd) contacteren.