Marco Schoups en Jan De Leyn publiceren in het Tijdschrift voor Aannemingsrecht

Marco Schoups en Jan De Leyn publiceren in het Tijdschrift voor Aannemingsrecht

Marco Schoups en Jan De Leyn bespreken in nummer 3 van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht (jaargang 2016) de recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten.

De auteurs stellen een constante vast in de recente rechtspraak van de Raad van State, nl. dat de Raad doorgaans streng is voor inschrijvers die hun offerte niet (geldig) hebben ondertekend. Drie recente arresten geven evenwel een genuanceerder beeld van enkele veelal als strikt beschouwde uitgangspunten van de Raad van State: RvS 31 maart 2014, nr. 226.982; RvS 22 maart 2016, nr. 234.189 en RvS 6 augustus 2016, nr. 232.024. Het valt af te wachten of en in welke mate de Raad van State deze rechtspraak zal doortrekken.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp, kan u Jan De Leyn (auteur) en Marco Schoups (auteur) raadplegen.