Decreet regeling huur "pop-up" handelszaken treedt in werking op 1 september 2016

Decreet regeling huur "pop-up" handelszaken treedt in werking op 1 september 2016

Wij berichtten u op 25 november 2015 en 27 juni 2016 over het nieuwe decreetvoorstel voor de regeling van de huur van handelspanden voor minder dan één jaar, de zogenaamde "pop-up" handelszaken. Dit voorstel werd op 8 juni 2016 goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

De finale (en ongewijzigde) decreettekst verscheen op 26 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad. Het decreet treedt in werking op 1 september 2016 en zal van toepassing zijn op de huurovereenkomsten die vanaf deze datum worden gesloten. De lopende overeenkomsten vallen niet onder het toepassingsgebied van het decreet.

U kan het decreet raadplegen in het Belgisch Staatsblad via deze link.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp, kan u Dave Mertens (auteur) raadplegen.