Nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Op 14 juli 2016 werden de nieuwe wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten van 17 juni 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De twee wetten zijn een omzetting van de Europese richtlijnen met nummers 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in klassieke sectoren; 2014/25/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessies. De Europese richtlijnen traden in werking op 18 april 2014 en dienden in principe tegen 18 april 2016 in de Belgische rechtsorde te worden omgezet.

Nieuw in België is dat de concessieovereenkomsten voortaan in een aparte wet worden geregeld. In de (op heden geldende) wet inzake overheidsopdrachten van 15 juni 2006 worden nog zowel concessie- als overheidsopdrachtenovereenkomsten geregeld.

De datum van inwerkingtreding van de wetten dient door de Koning te worden bepaald bij Koninklijk Besluit. De ervaring leert ons evenwel dat dit nog enige tijd op zich kan laten wachten. De (op heden geldende) wet inzake overheidsopdrachten van 15 juni 2006 trad immers slechts in werking op 1 juli 2013…

 

Drie artikelen uit de wet overheidsopdrachten treden reeds in werking op 27 juli 2016, of nog de tiende dag na bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om drie artikelen die bepalen dat de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen en andere publiekrechtelijke instellingen, voor wat de door de Koning vast te stellen producten, diensten en gebouwen betreft, uitsluitend producten, diensten en gebouwen met hoge energie-efficiëntieprestaties mogen verwerven.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u Jelena Adriaenssens (auteur) en Kris Lemmens (celfhoofd Overheidsopdrachten en PPS) raadplegen.