21 juni 2016 - Myriam Lahbib en Virginie Monteyne-Jadoul nemen het woord tijdens de Construction Day die georganiseerd wordt door EBP

21 juni 2016 - Myriam Lahbib en Virginie Monteyne-Jadoul nemen het woord tijdens de Construction Day die georganiseerd wordt door EBP

Op 21 juni a.s. organiseert EBP de Construction Tender Day in Brussel, in het Thon Hotel Bristol Stephanie.

Myriam Lahbib en Virginie Monteyne-Jadoul zullen de relatie bespreken tussen de afrekening wegens wijzigingen na een bevel van de aanbestedende dienst enerzijds en de claims van de opdrachtnemer anderzijds.

Een relatie die erg relevant blijkt, in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie.