26 mei 2016 – Virginie Monteyne-Jadoul en Myriam Lahbib geven een Franstalige uiteenzetting over "De aansprakelijkheid van aannemers: principes en rechtspraak"

26 mei 2016 – Virginie Monteyne-Jadoul en Myriam Lahbib geven een Franstalige uiteenzetting over "De aansprakelijkheid van aannemers: principes en rechtspraak"

Op 26 mei 2016 organiseert EBP zijn jaarlijkse Insurance Day in Brussel.

Virginie Monteyne-Jadoul en Myriam Lahbib zullen er een overzicht geven van de rechstpraak m.b.t. aansprakelijkheid van aannemers zowel op contractueel- als op buitencontractueel vlak.

Klik hier voor meer info.