Nieuwe wet inzake overheidsopdrachten goedgekeurd

Nieuwe wet inzake overheidsopdrachten goedgekeurd

Op 12 mei 2016 heeft het federale Parlement de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten goedgekeurd. De regering diende het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten in de Kamer in op 4 januari 2016 (zie hierover ook onze nieuwsflash van 26 januari 2016).

Met deze wet worden twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in Belgisch recht omgezet. Het gaat om richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de klassieke sectoren en richtlijn 2014/25/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de speciale sectoren. De nieuwe Europese richtlijnen traden reeds in werking op 18 april 2014 en dienden in principe tegen ten laatste 18 april 2016 in Belgisch recht te worden omgezet.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving is nog niet bepaald. Hiervoor dienen de nieuwe KB's Plaatsing en Uitvoering afgewacht te worden. Het verleden leert dat dit nog enige tijd kan duren: de huidige wet inzake overheidsopdrachten van 15 juni 2006 trad pas volledig in werking op 1 juli 2013.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp, kan u Carlo Cardone (auteur) en Kris Lemmens (celhoofd Overheidsopdrachten en PPS) raadplegen.