21 april 2016 - Marco Schoups en Geert De Buyzer spraken op de studiedag Kritische blik op geschillenbeslechting bij aanneming van werk

21 april 2016 - Marco Schoups en Geert De Buyzer spreken op de studiedag Kritische blik op geschillenbeslechting bij aanneming van werk

Op 21 april 2016 organiseerden de Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI40 gezamenlijk een studiemiddag “Kritische blik op geschillenbeslechting bij aanneming van werk”.

Doel van de studiemiddag was om oplossingen te bieden aan ondernemingen die vandaag worden geconfronteerd met een geschillenbeslechting waaraan heel wat schort, o.m. het vlak van prijs en duurtijd.

Marco Schoups was co-dagvoorzitter en leidde tevens de middag in met een aantal beschouwingen over waar het op vandaag misloopt.

Geert De Buyzer, hoofd van onze vakgroep Arbitrage, Bemiddeling en ADR, gaf vervolgens samen met co-dagvoorzitter professor Benoît Kohl een overzicht van de bestaande alternatieven voor hoven en rechtbanken.

Andere sprekers waren o.m. Mr. V. Vanhoutte (Vice Voorzitter ICC International Court of Arbitration), Mr. D. Demeulemeester (Voorzitter CEPANI) en Mr. H. Verbist.