22 maart 2016 - Schoups organiseerde het Nederlandstalig ontbijtseminarie Actualia Omgevingsrecht

22 maart 2016 - Schoups organiseerde het Nederlandstalig ontbijtseminarie Actualia Omgevingsrecht

Op dinsdag 22 maart 2016 organiseerde de vakgroep Omgevingsrecht het Nederlandstalig ontbijtseminarie Actualia Omgevingsrecht.

In dit kader besprak mr. Kristof Hectors enkele hete hangijzers uit het Omgevingsrecht:

  • De complexe projecten: stand van zaken en blik op de praktijk één jaar na de inwerkingtreding;
  • De omgevingsvergunning: stand van zaken en toelichting bij de bepalingen van het recente uitvoeringsbesluit;
  • In de pipeline: Vlaams decretaal initiatief omtrent handelsvestigingen en socio-economische vergunningen;
  • Binnenkort in werking: het luik in het onroerend erfgoeddecreet omtrent de archeologienota. 

Dit seminarie was gratis en vond plaats in beperkte kring.