15 maart 2016 - Kris Lemmens sprak op studiedag IFE ‘Nieuwe wet overheidsopdrachten’

15 maart 2016 - Kris Lemmens sprak op studiedag IFE ‘Nieuwe wet overheidsopdrachten’

Op dinsdag 15 maart 2016 vond in het hotel Crowne Plaza te Brussel een door IFE Benelux georganiseerde studiedag plaats rond de nieuwe wet overheidsopdrachten.

Kris Lemmens sprak om 13u00 over de vaststelling en de beoordeling van gunningscriteria. Hij zal hierover een stand van zaken bieden aan de hand van de recente evoluties in de rechtspraak, met aandacht voor de Richtlijn 2014/24/EU en de voorlopige omzetting hiervan in de door de regering op 4 januari 2016 in de Kamer ingediende wetsontwerp inzake overheidsopdrachten.