29 februari 2016 - Marco Schoups en Kris Lemmens spraken op Masterclass Confederatie Antwerpen

29 februari 2016 - Marco Schoups en Kris Lemmens spraken op Masterclass Confederatie Antwerpen

Op 29 februari 2016 organiseerde de Confederatie Bouw Antwerpen de Masterclass Overheidsopdrachten.

Marco Schoups en Kris Lemmens spraken over de aansprakelijkheid van de aannemer in relatie tot andere bouwactoren en derden.

Tijdens deze sessie werden o.a. de volgende thema’s behandeld: (1) de fout- en foutloze aansprakelijkheid in de verhouding hoofdaannemer – derde; (2) de kwalitatieve vordering in de verhouding hoofdaannemer – koper; (3) het belang van een transparant contract en tegensprekelijke vaststellingen in de verhouding hoofdaannemer - leveranciers en onderaannemers; (4) de in solidum aansprakelijkheid en het regresrecht in de verhouding hoofdaannemer – architect.