25 februari 2016 - Sara Cockx spreekt voor de Belgische Vereniging voor Bouwrecht

25 februari 2016 - Sara Cockx spreekt voor de Belgische Vereniging voor Bouwrecht

Samen met haar Brusselse confrater, Catherine Preumont van het kantoor Verhaegen-Walravens, zal Sara Cockx op 25 februari 2016 spreken op een lunchcauserie van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht.

Tijdens deze causerie zal een uiteenzetting worden gegeven over een aantal sociale aspecten bij onderaanneming van werken. Volgende thema’s komen aan bod:

1. De verboden terbeschikkingstelling van personeel / la mise à disposition illicite de personnel

2. Detachering van buitenlandse werknemers / le détachement de travailleurs étrangers

3. Controleverplichtingen op de werf / obligations de contrôle sur le chantier

4. De elektronische aanwezigheidsregistratie / l'enregistrement électronique des présences

5. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden / la responsabilité solidaire pour les dettes salariales

De uiteenzetting wordt deels in het Frans en deels in het Nederlands gegeven.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de BVBR.