Voorontwerp nieuwe wet overheidsopdrachten goedgekeurd door Ministerraad

Voorontwerp nieuwe wet overheidsopdrachten goedgekeurd door Ministerraad

Op 24 september 2015 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarmee twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten in Belgisch recht worden omgezet.

Het gaat om richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de klassieke sectoren en richtlijn 2014/25/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de speciale sectoren.

Deze richtlijnen beogen onder meer een vereenvoudiging en versoepeling van de bestaande gunningsprocedures en een bredere toegang voor KMO’s. Zij faciliteren ook het gebruik van ecologische en sociale gunningscriteria en introduceren het innovatiepartnerschap als nieuwe gunningsprocedure (voor een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden, zie ook onze nieuwsflash van 24 januari 2014).

De nieuwe Europese richtlijnen traden in werking op 18 april 2014 en dienen in principe tegen ten laatste 18 april 2016 in Belgisch recht te worden omgezet. De goedkeuring van het voorontwerp is een eerste stap in deze implementatie.

De tekst van het voorontwerp werd voorlopig nog niet openbaar gemaakt. Het voorontwerp wordt eerst voorgelegd aan de Federale Commissie voor Overheidsopdrachten. Het zal tevens voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, afdeling Wetgeving.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp, kan u Kris Lemmens (celhoofd) en Barbara Bastiaensen (auteur) raadplegen.