3 december 2015 – Sara Cockx spreekt op het Colloquium Bouwrecht en sociaal recht

3 december 2015 – Sara Cockx spreekt op het Colloquium Bouwrecht en sociaal recht

Op 3 december 2015 organiseert Intersentia een colloquium “Bouwrecht en sociaal recht” in Brussel.

Tijdens dit seminarie zal mr. Sara Cockx, celhoofd van ons departement Arbeidsrecht, een uiteenzetting geven over de volgende topics:

  • de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen in de loonbeschermingswet;
  • de aanwezigheidsregistratie op de werf.

Aan dit colloquium is tevens een themanummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO) verbonden.

Voor meer informatie kan u de folder in bijlage raadplegen.  

zie bijlage