29 oktober 2015 - Marco Schoups en Virginie Monteyne-Jadoul spreken op de EBP National Tender Day

29 oktober 2015 - Marco Schoups en Virginie Monteyne-Jadoul spreken op de EBP National Tender Day

Op donderdag 29 oktober 2015 zullen Marco Schoups en Virginie Monteyne-Jadoul een uiteenzetting geven respectievelijk in het Nederlands en in het Frans op de jaarlijkse bijeenkomst van de National Tender Day van EBP.

Marco Schoups zal een presentatie geven over de  Concessierichtlijn, hij zal meer bepaald volgende onderwerpen bespreken: de situering van de Richtlijn, het toepassingsgebied, de definitie van een concessie, de gunning van een concessie, de uitvoering van een concessie en het toezicht erop.

Virginie Monteyne-Jadoul zal eveneens een uiteenzetting geven in het Frans over de Onderaanneming in overheidsopdrachten. Zij zal meer bepaald volgende items bespreken: de huidige regelgeving, de onderaanneming in het kader van de gunningsprocedure, de onderaanneming in de uitvoeringsfase, de sociale verplichtingen bij onderaanneming en de veiligheid op de werf.

Het seminarie zal naar goede gewoonte plaatsvinden in het Sheraton Hotel te Zaventem.

Voor meer info: http://www.ebp.be