24 september 2015 – Schoups organiseerde het cliëntenseminarie « het Wetboek Economisch Recht: Highlights Marktpraktijken en raakvlakken met Intellectuele Eigendomsrechten »

24 september 2015 – Schoups organiseerde het cliëntenseminarie « het Wetboek Economisch Recht: Highlights Marktpraktijken en raakvlakken met Intellectuele Eigendomsrechten »

Tijdens dit seminarie behandelden mr. Dave Mertens van Schoups en gastspreker mr. Dieter Delarue van het in IP gespecialiseerde advocatenkantoor Van Innis & Delarue (www.vaninnis-delarue.be) volgende topics:

  • Het Wetboek Economisch Recht als “aanbouwwetgeving”: Overzicht, status & toekomstperspectief (Dave Mertens) 
  • Boek VI (Marktpraktijken en consumentenbescherming) en Boek XIV (Marktpraktijken en vrij beroep): Overzicht & Capita Selecta (Dave Mertens)
  • Boek XI (Intellectuele Eigendom): Overzicht (Dieter Delarue)   
  • Raakvlakken marktpraktijken en IP (vergelijkende reclame, parasitaire mededinging, slaafse nabootsing) (Dieter Delarue)