8 juni 2015 – Schoups organiseerde het cliëntenseminarie “Dispute-wise ondernemen”

8 juni 2015 – Schoups organiseerde het cliëntenseminarie “Dispute-wise ondernemen”

Op maandag 8 juni 2015 organiseerde het kantoor Schoups een cliëntenseminarie met als onderwerp “Dispute-wise ondernemen”.

Geert De Buyzer, lid van de vakgroep Arbitrage, Bemiddeling & ADR, gaf een uiteenzetting over de voordelen van een pro-actieve houding ten aanzien van geschillenbeslechting. Daarbij werd een overzicht gegeven van een aantal mogelijke alternatieven voor gerechtelijke procedures, die tot een snellere, goedkopere en meer duurzame afwikkeling van een (potentieel) geschil kunnen leiden. Tevens werd gewezen op een aantal belangrijke elementen die in overweging zijn te nemen bij de keuze voor arbitrage. Sluitstuk is het opstellen van een geschillenbeslechtingsclausule op maat, waarvoor concrete tips werden gegeven.

Na de presentatie was er mogelijkheid tot vraagstelling.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Geert De Buyzer raadplegen.