21 april 2015 – Schoups organiseerde het cliëntenseminarie “Praktijktips Privaat Bouwrecht”

21 april 2015 – Schoups organiseerde het cliëntenseminarie “Praktijktips Privaat Bouwrecht”

Op dinsdag 21 april 2015 organiseerde het kantoor Schoups een cliëntenseminarie met als titel “Praktijktips Privaat Bouwrecht”.

Marco Schoups en Chantal De Smedt, beide vennoten binnen de vakgroep Privaat Bouwrecht, gaven tijdens dit seminarie toelichting bij de actuele ontwikkelingen in dit rechtsdomein. Hierbij ging vooral aandacht uit naar de verhoudingen tussen respectievelijk aannemer – bouwheer, hoofdaannemer – onderaannemer en aannemer – architect. Tevens werden ook een aantal procedure-aspecten aangehaald. 

Na de presentatie was er mogelijkheid tot vraagstelling.