29 april 2015 – Marco Schoups sprak op het Eerste Interdisciplinair Colloquium over het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek

29 april 2015 – Marco Schoups sprak op het Eerste Interdisciplinair Colloquium over het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek

Schoups Advocaten nam actief deel aan bovenvermeld colloquium dat de Associatie van Belgische Experten (ABEX) op 29 april 2015 in de gebouwen van de Confederatie Bouw te Brussel organiseerde in samenwerking met de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten (KGSO-CEJA).

Marco Schoups gaf er een uiteenzetting  over de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Het opzet van dit colloquium was om, vóór de afkondiging van de uitvoeringsbesluiten van deze wet, op multidisciplinaire wijze ideeën en standpunten uit te wisselen omtrent de praktische toepassing ervan. Kantoor Schoups belichtte de nieuwe regeling  vanuit het perspectief van de advocatuur.