Vernieuwde vakgroep verzekeringsrecht

Vernieuwde vakgroep verzekeringsrecht

Schoups behandelt sinds de oprichting van het kantoor dossiers over verzekeringen.

Het team van deze vakgroep verleent bijstand aan cliënten bij vragen en geschillen over verzekeringen. De lange ervaring van het kantoor heeft gezorgd voor een diepgaande specialisatie in deze materie en in het bijzonder in de verzekeringen inzake bouw, zoals de verzekeringen ABR, BA-uitbating en na werken, beroepsaansprakelijkheid, tienjarige aansprakelijkheid, bedrijfsrisico en ALOP… De specialisatie van het team wordt ook uitgebouwd door onderzoek, lezingen en publicaties.

Na het pensioen van mr. Wim Van Bosstraeten wordt deze vakgroep voortgezet door een geëngageerd en ervaren team. Siegfried Busscher leidt deze vakgroep. De nieuwe klemtoon ligt op het verzekeringsrecht binnen verschillende domeinen, in het bijzonder het bouwrecht en het ondernemingsrecht.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Siegfried Busscher (de auteur en celhoofd) raadplegen.