Nieuwe vakgroep binnen Schoups: Arbitrage, Bemiddeling & ADR

Nieuwe vakgroep binnen Schoups: Arbitrage, Bemiddeling & ADR

Schoups hecht veel belang aan een aanpak op maat van elk (potentieel) geschil. De oprichting van de nieuwe vakgroep “Arbitrage, Bemiddeling & ADR” benadrukt die visie.

De vakgroep brengt gespecialiseerde know-how samen op het vlak van arbitrage, bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Die kennis en vaardigheden worden zowel autonoom als ondersteunend aan de overige vakgroepen binnen het kantoor ingezet. Zowel voor, tijdens als na een geschil heeft Schoups doorlopend oog voor de beste oplossing voor cliënten en wordt bijstand verleend bij het maken van de juiste keuzes. Zo een geschil op die manier al niet kan worden vermeden, kan het in ieder geval in optimale omstandigheden worden afgehandeld.

Leden van de vakgroep zetelen in arbitrale colleges, verdedigen cliënten in arbitrageprocedures en publiceren omtrent arbitrage en geschillenbeslechting.

De vakgroep wordt geleid door Marco Schoups. Samen met de overige leden Chantal De Smedt-Quintelier, Geert De Buyzer en Maarten Somers tekent deze vakgroep voor een ruime ervaring op het gebied van geschillenbeslechting, arbitrage en bemiddeling.

Voor meer info over dit specifieke onderwerp, kan u Geert De Buyzer en Marco Schoups raadplegen.