Geert De Buyzer sprak over arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting in bouwzaken op Europees congres bouwrecht te Milaan

Geert De Buyzer sprak over arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting in bouwzaken op Europees congres bouwrecht te Milaan

De “European Society of Construct Law” organiseerde van 9 tot 11 oktober in Milaan (Italië) een congres over arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting in bouwzaken. Geert De Buyzer belichtte de materie vanuit Belgisch perspectief. Hij kwam tot het besluit dat, hoewel er waardevolle alternatieven voor gerechtelijke geschillenbeslechting  bestaan,  ze onderbenut blijven. Geert pleitte voor een bewuster omgaan met geschillenbeslechtingsmechanismes, die vaak pas te laat in het vizier komen, met name wanneer het geschil reeds is ontstaan.
 
Meer informatie is te vinden via www.escl.org