Vastgoed & projectontwikkeling

Deze vakgroep staat het cliënteel bij in alle aspecten van vastgoed-gerelateerde transacties, met inbegrip van de koop, verkoop, ontwikkeling en exploitatie van vastgoed.

Christine Heeb en Ewoud Willaert leiden deze vakgroep.

De vakgroep bevat de volgende specifieke specialisatiedomeinen: vastgoed, projectontwikkeling en huurrecht.

Vastgoed

Schoups adviseert in dit kader op onder meer de volgende punten:

 • juridische bijstand bij onderhandelingen
 • het opstellen en interpreteren van koop-verkoopovereenkomsten (optieovereenkomsten, onderhandse overeenkomsten, aankoop-en verkoopbeloften, …)
 • adviesverlening inzake vergunningen en bodem
 • adviesverlening inzake verborgen gebreken bij verkoop van onroerende goederen
 • geschillenbeslechting

Schoups kan zich bovendien beroepen op een nauwgezette en vakgebied overschrijdende praktijk en ervaring op het gebied van zakenrecht. Hierbij concentreren wij ons onder meer op:

 • transactionele aspecten (eigendomsoverdracht, vestigen en overdragen van rechten van erfpacht, opstal of bewoning, …)
 • erfdienstbaarheden
 • adviesverlening omtrent en het uittekenen van ‘tailor made’ zakenrechtelijke structuren
 • het vestigen van zekerheden
 • notariële, fiscale, bestuursrechtelijke en milieu aspecten met betrekking tot zakelijke rechten
 • mede-eigendomsstructuren
 • geschillenbeslechting

Projectontwikkeling

Schoups heeft een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van projectontwikkelaars en vastgoedinvesteerders. Schoups is tevens actief in diverse dossiers inzake oprichting en verkoop van assistentiewoningen.

Hierbij verlenen wij onder meer de volgende diensten:

 • juridische bijstand bij onderhandelingen
 • het opstellen en interpreteren van overeenkomsten
 • juridische analyse van investeringen
 • het uittekenen van ‘tailor made’ zakenrechtelijke structuren
 • complexere structuren (sale-and-lease-back, financiële en operationele leasing en andere projectfinancieringsoperaties, …)
 • adviesverlening inzake vergunningen en bodem

Huurrecht

Schoups behandelt een ruime waaier van aspecten van het huurrecht, zowel in handelshuur, woninghuur, gemene huur, brouwerijcontracten en onroerende leasing.

Schoups verleent regelmatig bijstand bij o.m. :

 • het opstellen en nazien van contracten inzake huur, bezetting ter bede en andere gebruiksrechten
 • adviezen betreffende lopende contracten
 • het voeren van procedures in geval van betwistingen bijvoorbeeld over de uitvoering of de beëindiging van het contract