Verzekeringsrecht

Zoals onze cliënten reeds weten, houdt ondernemen steeds risico's in. Verzekeringspolissen voor de voorzienbare risico's blijven een belangrijk instrument om met deze risico's om te gaan. Het risicomanagement houdt niet enkel in dat de risico's worden benoemd en de geschikte (maatwerk) polissen worden afgesloten, maar vergt ook ondersteuning bij het beheer van de claims na schadegevallen.

Het verzekeringsrecht was de hoeksteen van het kantoor toen het in 1950 werd opgericht. Sindsdien geven de advocaten van de Vakgroep Verzekeringsrecht bijstand aan bedrijven bij risicomanagement en schadebeheer. Onze advocaten zijn ervaren in het bijstaan van de cliënten in de meest complexe schadegevallen. Hun ervaring betreft zowel het geven van advies en het opstellen van documenten, als de vertegenwoordiging voor de rechtbanken, hoven en instanties van alternatieve geschillenbeslechting zoals arbitrage. Zij streven hierbij telkens een efficiënte en gunstige oplossing na van het schadegeval of een ander probleem, door middel van een flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening. Hierbij werken zij nauw samen met de (risico-)managers van de cliënt en met de loss adjusters en verzekeringsmakelaars, afhankelijk van de behoeften van de betrokken zaak.

De advocaten binnen de Vakgroep Verzekeringsrecht van Schoups hebben over de decennia zeer gespecialiseerde ervaring opgedaan in verzekeringspolissen en schadegevallen m.b.t. de bouwsector, zowel het private bouwrecht als overheidsopdrachten en PPS. Door de jarenlange ervaring in het bijstaan van aannemings- en vastgoedprofessionals, hebben de advocaten van de vakgroep bijzondere expertise ontwikkeld in bijstand bij claims, expertises en gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting m.b.t. onder meer de volgende verzekeringen:

  • alle Bouwplaats Risico's (ABR)
  • tienjarige Aansprakelijkheid
  • burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Na Werken
  • beroepsaansprakelijkheid (Design & Build, architectuur, engineering, aannemersaansprakelijkheid na werken)
  • advanced Loss of Profit en Delay in Start-Up

Aangezien risico's en verzekeringen betrekking hebben op elk aspect van ondernemen en management, specialiseren de advocaten van de Vakgroep Verzekeringsrecht zich in de verschillende verzekeringspolissen vanuit de voornaamste rechtsdomeinen die Schoups behandelt (Privaat Bouwrecht; Ondernemingsrecht, inclusief Vennootschapsrecht en Algemeen Handelsrecht; Overheidsopdrachten en PPS). De advocaten van de vakgroep scherpen voortdurend hun expertise aan, niet enkel door de jarenlange ervaring en interne opleidingen, maar ook door regelmatig te publiceren in academische tijdschriften en door lezingen over deze onderwerpen te geven.

Bob Goedemé leidt deze vakgroep.